Garantier

Med hver Mackniv og globalkniv slakterikniv følger det med fabrikkgaranti for eventuelle fabrikkfeil

Det vil selvsagt ved fabrikkfeil bli sendt kostnadsfritt en ny kniv tilbake. Siden Mac og Global garanterer overlegen kvalitet kan du også få en ny kniv på garantien selv om det har godt flere år. Det er selvsagt visse unntak fra garantien hvis du er direkte skyld i at kniven blir ødelagt. Det kan f.eks. være feil knivbruk.

Et standardeksempel på dette et at man bruker feil kniv ved f. eks deling av kylling. Det som da kan skje er at kniven sitter fast i benet - du prøver å bene ut kniven og eggen knekker i en bue. Dette skjer p.g.a. knivenes harde stålkvalitet, men det vil ikke forekomme ved riktig kniv til riktig bruk. Husk også å se på informasjon under overskriften "Mac et presisjonsverktøy som bør behandles med omtanke".

Behandl din Mackniv godt og slip den gjerne regelmessig så vi du ha en skarp og fin kniv for "livet"!